FAQ’s

1. Kan net NG Kerk kinders die kamp bywoon?

Antw: NEE! Enige-een is welkom. Dis wel die NG Kerke wat die inisiatief neem, maar die program is nie kerklik nie, maar wel christelik. Niemand gaan weer gedoop word, of veroordeel word of met allerhande vreemde leerstellings teruggaan huistoe nie. Die basiese evangelie word beklemtoon.

2. Is dit ‘n tweetalige kamp?

Antw: Nee. Dis ‘n Afrikaanse kamp. Ons oortuiging is dat Engels-sprekendes maklik behoort in te pas as hulle Afrikaans kan verstaan. Waar nodig kan hulle gerus in Engels vra vir verduideliking en ons sal hulle in Engels kan antwoord.

3. Is daar ‘n bus wat loop?

Antw: JA. Daar is GEEN BUSSE VIR DIE LEIERS wat reeds Vrydag begin met hul kamp nie, MAAR VIR DIE GRAAD SEWES is die volgende opsies beskikbaar:

Busroetes

Daar is GEEN BUSSE VIR DIE LEIERS wat reeds Vrydag begin met hul kamp nie
VIR DIE GRAAD SEWES is die volgende opsies beskikbaar:
 
Roete Roodepoort en Krugersdorp
22 September 2019 :
Roodepoort – Bus vertrek 7:00vm vanaf die NG Kerk Horison-Noord (H/v Crane & Hawkstraat, Horison).
Krugersdorp – Bus vertrek 7:30vm vanaf  Rant en Dal Prisma Gemeente se Kerkkantoor kompleks (36 Swallow Straat, Rant en Dal) 
Lichtenburg – Bus arriveer ongeveer (Tyd sal bevesteg word) Hoërskool Lichtenburg: 63 Bree St, Lichtenburg, 2740.

 

26 September 2019:
Roodepoort – Bus arriveer  17:00nm te  die NG Kerk Horison-Noord (H/v Crane & Hawkstraat, Horison).
Krugersdorp – Bus arriveer  16:30nm  te Rant en Dal Prisma Gemeente se Kerkkantoor kompleks (36 Swallow Straat, Rant en Dal)
Lichtenburg – Bus arriveer ongeveer (Tyd sal bevesteg word) Hoërskool Lichtenburg: 63 Bree St, Lichtenburg, 2740.
Dieselfde persone wat op die bus kamp toe kom, kan op dieselfde roete weer terugry en by dieselfde punte afgelaai word op Donderdag-laatmiddag. Om van die busdiens gebruik te maak, moet jy duidelik by die inskrywingsvorm merk dat jy wil saamry en waar jy gaan op-en afklim. Die busdiens is ‘n addisionele R 60 per persoon.

 

4. Wat moet ek saamvat?
Antw: Dis ‘n kamp in die oorgang-seisoen van winter na lente, daarom, neem saam:
– Warm klere vir die koue aande
– Somersklere om mee te hardloop en speel in die middae
– Vuil-word klere vir grotkruip en water-kaskenades
– ‘n waterbottel om die groot dors te kan les
– Jou eetgerei: bord, mes, vurk, lepel en beker.
– Slaapsak en kussing
– Bybel en notaboek en pen,
– Flits
– Sonbrandroom en muskietafweermiddel
– Medikasie (indien nodig)
– Snoepie-geld.

5. Kan ek my selfoon saambring?

Antw: Jys welkom om jou selfoon saam te bring, MAAR OP EIE RISIKO.
Soms raak fone weg, want ons slaap in slaapsale … en daarvoor kan die kamp nie aanspreeklikheid neem nie.
Ons gee ‘n opsie waar jy vrywillig jou selfoon ingee vir veilige bewaring, en dan kan jy rondom etenstye gou jou foon kom neem en boodskappe stuur of bel.

6. Kan my neef, niggie of vriend van ‘n ander stad af ook saam kom kamp?

Antw: VERSEKER! Die kamp is nie beperk vir Wes-Randers nie, dis oop vir enig-een wat in graad 7 is en oppad is na Graad 8. Die enigste nadeel is die volgende: die Spannies en Raties is tans in Graad 10 en 11 in Hoërskole aan die Wes-Rand. MET ANDER WOORDE: Wanneer jy volgende jaar in Graad 8 is, ken jy ‘n paar van die seniors op hul name en jy weet hulle sal vriendelik en behulpsaam wees met jou as jy soos ‘n groentjie voel. Ons probeer juis die spanne so indeel dat jy by leiers is van die Hoërskool waarheen jy oppad is. Jou vriend van ‘n ander stad gaan nie hierdie voordeel hê nie, maar nog steeds gaan dit hom baie help.

7. Gee my weer die Bankrekening besonderhede?

Direkte Betaling of Elektroniese Betalings
Naam van Rekening: SuperSewes 2015
ABSA Tjekrekening Nommer: 330718447
Tak: Roodepoort – Taknr: 630141
Meld asb Registrasie Nommer (#) as Verwysing.

8. Ek probeer inskryf maar ek is nie seker of my inskrywing geregistreer het nie?

Nege uit tien keer is dit omdat  daar ‘n tikfout is of omdat die e-pos adres veld nie ingevul is nie. Kontak Adelle by admin@supersewes.co.za om hulp te kry.